Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že zboží zakoupil v našem internetovém obchodě spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nemá podnikatel (na faktuře je uvedeno IČ).

Právo na odstoupení od smlouvy může spotřebitel uplatnit osobně na adrese sídla prodejce anebo zasláním písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, a to elektronicky na adresu eshop.cz@dekra.com anebo poštou na adresu DEKRA CZ a.s., E-shop, Türkova 1001/9, 149 00 Praha. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ZDE.

V případě odstoupení od smlouvy má zákazník povinnost zakoupené zboží nepoškozené, řádně zabalené a včetně veškerého příslušenství vrátit na adresu prodejce uvedenou výše. K vrácenému zboží zákazník přiloží doklad o zakoupeném zboží a oznámení o odstoupení od smlouvy, nezaslal-li ho prodejci elektronicky. Vrátí-li zákazník zboží poškozené anebo nekompletní, má prodejce právo poměrně snížit vrácenou částku kupní ceny o hodnotu znehodnocení vráceného zboží. Náklady na vrácení zboží nese zákazník. Kupní cenu sníženou o případné znehodnocení vráceného zboží zašle prodejce na účet zákazníka nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na adresu prodejce.

Bližší podrobnosti týkající práv spotřebitele včetně práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl.  6 obchodních podmínek DEKRA CZ a.s. pro prodej zboží v e-shopu, které jsou přístupné ZDE. V případě jakýchkoli dotazů týkajících objednávky může zákazník kontaktovat prodejce na telefonním čísle 267 288 221 anebo emailem na adrese eshop.cz@dekra.com.