Reklamační formulář

V případě, že se u zakoupeného zboží vyskytne vada, má zákazník dle reklamačních podmínek prodejce právo na opravu či výměnu zboží anebo na vrácení peněz. Práva z vad může zákazník uplatnit osobně na adrese sídla prodejce anebo zasláním písemného reklamačního formuláře, a to elektronicky na adresu eshop.cz@dekra.com anebo poštou na adresu DEKRA CZ a.s., E-shop, Türkova 1001/9, 149 00 Praha. Reklamační formulář je k dispozici ZDE.

V reklamačním formuláři je zákazník povinen popsat uplatňované vady a uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace u spotřebitele činí 30 dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění vady (přijetí reklamace). Prodejce vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel práva z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodejce dále vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě uplatnění reklamace má zákazník povinnost zakoupené zboží včetně veškerého příslušenství řádně zabalit a doručit prodejci k posouzení reklamované vady na adresu prodejce uvedenou výše. K reklamovanému zboží zákazník přiloží doklad o zakoupeném zboží a reklamační formulář, nezaslal-li ho prodejci elektronicky.

Podrobné reklamační podmínky jsou uvedeny v čl. 5 obchodních podmínek DEKRA CZ a.s. pro prodej zboží v e-shopu, které jsou přístupné ZDE.  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se reklamace může zákazník kontaktovat prodejce osobně na výše uvedené adrese a dále na telefonním čísle 267 288 221 anebo emailem na adrese eshop.cz@dekra.com.