GHS 02_46x46 mm

Skladem vice než 10 ks
9,00 s DPH
7,44 Kč bez DPH

GHS 02_46x46 mm

Výstražné symboly nebezpečnosti GHS nabízíme jako samolepící nálepky, s tenkou svrchní vrstvou, která je laminovaná a zvyšuje tak odolnost.

GHS02

Použije se při klasifikaci nebezpečnosti jako:

 • Flam. Gas 1
  Hořlavé plyny, kategorie nebezpečnosti 1
 • Aerosol 1; Aerosol 2
  Hořlavé aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1, 2
 • Flam. Liq. 1; Flam. Liq. 2; Flam. Liq. 3;
  Hořlavé kapaliny, kategorie nebezpečnosti 1, 2, 3
 • Flam. Sol. 1; Flam. Sol. 2
  Hořlavé tuhé látky, kategorie nebezpečnosti 1, 2
 • Self-react. B; Self-react. C; Self-react. D; Self-react. E; Self-react. F
  Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F
 • Pyr. Liq. 1
  Samozápalné kapaliny, kategorie nebezpečnosti 1
 • Pyr. Sol. 1
  Samozápalné tuhé látky, kategorie nebezpečnosti 1
 • Self-heat 1; Self-heat 2
  Samozahřívající se látky a směsi, kategorie nebezpečnosti 1, 2
 • Water-react. 1; Water-react. 2; Water-react. 3
  Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie nebezpečnosti 1, 2, 3
 • Org. Perox. B; Org. Perox. C; Org. Perox. D; Org. Perox. E; Org. Perox. F
  Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F