GHS 05_32x32 mm

Skladem nad 100 ks
7,01 s DPH
5,79 Kč bez DPH

GHS 05_32x32 mm

Výstražné symboly nebezpečnosti GHS nabízíme jako samolepící nálepky, s tenkou svrchní vrstvou, která je laminovaná a zvyšuje tak odolnost.

GHS05

Použije se při klasifikaci nebezpečnosti jako:

  • Met. Corr. 1
    Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie nebezpečnosti 1
  • Skin Corr. 1A; Skin Corr. 1B; Skin Corr. 1C
    Poleptání kůže, kategorie nebezpečnosti 1A, 1B, 1C
  • Eye Dam. 1
    Vážné poškození očí, kategorie nebezpečnosti 1