Kurzy / Školení řidičů nákladních vozi... / Simulátor nákladního vozidla D...

Simulátor nákladního vozidla DekTruck

Řidiči nákladních vozidel se velkou mírou podílejí na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a také jsou nejvíce vidět, skoro každá jejich nehoda má za následek dlouhé kolony, dopravní omezení a nenávistné pohledy ostatních účastníků silničního provozu. Tito řidiči musí být schopni 100% zvládnout své vozidlo za všech klimatických a adhezních podmínek nebo při krizových situacích. Právě nácvik zvládání zmíněných krizových situací za plného silničním provozu je bez využití speciální techniky nereálný. Proto je zde náš DekTruck.

Naším cílem je naučit řidiče, aby svou profesionalitou byli zárukou bezpečného silničního provozu, a tím dělali dobré jméno jak sobě, svému zaměstnavateli tak i celému odvětví silniční dopravy.

Účel kurzu

DekTruck zatraktivňuje výuku a výcvik profesionálních řidičů v oblasti řešení krizových situací, které je mohou potkat každý den. Díky bezpečnému nácviku na našem simulátoru, řidič získá větší odolnosti vůči nepříznivým faktorům (stres, vysoká zátěž). Dále je zde i možnost procvičení situací, na které nemusí být řidič při běžném výcviku dostatečně připraven.

Přínos kurzu

Hlavním přínosem tohoto kurzu je vyzkoušení a osvojení si správných reakcí na nebezpečné či krizové situace, jež mohou v provozu nastat. Po úspěšném absolvování kurzu budete mít osvojeny správné reakce, které mohou zachránit majetek i život.

Popis kurzu

Při nácviku krizových situací řidič sedí v reálné kabině tahače, která je umístěna na šesti hydromotorech. Díky těmto motorům je zajištěn pohyb a rotace kabiny simulují reálný pohyb kabiny ve všech směrech. Okna kabiny jsou nahrazena matnicemi, na které se zpětnou projekcí promítá okolní prostředí. Toto vše navozuje co možná nejlepší pocit skutečné jízdy a možnost simulování krizových situací v bezpečí DekTrucku. Po absolvované simulaci následuje rozbor dopravních situací lektorem, celkové zhodnocení jízdy, popř. opakování situace. Díky naší jedinečné databázi, která nabízí možnost zvolit si k výcviku různé typy vozidel, proměnlivé zátěže nákladu, a to na všech druzích pozemních komunikací. Dále je zde možnost připravit krizové situace přímo na přání zákazníka.

Proč DEKRA?

 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče a dopravní společnosti
 • semináře, školení, pořady a další služby pro začátečníky i profesionály
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Cena a termín

Individuálně dle rozsahu objednávky.

Místo konání a termíny

dle dohody

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Matúš Rónai
  matus.ronai@dekra.com
  +420 725 815 234