Reklamační podmínky


1. Práva zákazníka z vad zboží nebo služeb

1.1. V případě, že se u zakoupeného zboží vyskytne vada, má zákazník dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a reklamačních podmínek prodejce právo na odstranění vady opravou či výměnou věci či její součásti anebo na vrácení peněz anebo na přiměřenou slevu z ceny.

1.2. V případě, že se vyskytne vada u poskytovaných služeb (zejména kurzů, školení anebo webinářů), má zákazník dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a reklamačních podmínek prodejce právo na odstranění vady poskytnutím nové služby (či její části), právo na přiměřenou slevu z ceny služby anebo právo na odstoupení o smlouvy.
Vadou služby se rozumí pouze poskytnutí služby v rozporu se smlouvou nikoli vada výsledku služby; společnost DEKRA negarantuje zákazníkovi výsledek služby.

2. Podmínky uplatnění reklamace

2.1. Práva z vad může zákazník uplatnit osobně na adrese sídla prodejce anebo zasláním písemného oznámení elektronicky na adresu eshop.cz@dekra.com anebo doporučenou poštou na adresu DEKRA CZ a.s., E-shop, Türkova 1001/9, 149 00 Praha. K písemnému uplatnění vad může zákazník využít formulář, který je k dispozici zde.

2.2. V oznámení o uplatnění vady je zákazník povinen popsat vady zboží nebo služeb a uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace u spotřebitele činí 30 dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění vady (přijetí reklamace). Prodejce vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel práva z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodejce dále vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2.3. V případě reklamace zboží má zákazník povinnost zakoupené zboží včetně veškerého příslušenství řádně zabalit a doručit prodejci k posouzení reklamované vady na adresu prodejce uvedenou výše. K reklamovanému zboží zákazník přiloží doklad o zakoupeném zboží a oznámení o uplatnění vady, nezaslal-li ho prodejci elektronicky.

2.4. Podrobné reklamační podmínky jsou uvedeny v čl. 7 obchodních podmínek DEKRA CZ a.s. pro nákup v e-shopu, které jsou přístupné zde. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se reklamace může zákazník kontaktovat prodejce osobně na výše uvedené adrese a dále na telefonním čísle 267 288 221 anebo emailem na adrese eshop.cz@dekra.com.