O společnosti

Společnost DEKRA je špičkovou mezinárodní organizací poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti. Vlastními vědomostmi a prací přispíváme důležitou měrou k prevenci nehod a ochraně životů v globálním měřítku.

Jsme nadnárodní organizace se silnými opěrnými body po celém světě. Odstraňujeme omezení a překážky, které Vám brání se chopit příležitostí a zabývat se obchodní expanzí.

DEKRA jako významný partner v oblasti testování, inspekce a certifikace inteligentních a propojených produktů obstála jako spolehlivý zaměstnavatel, a to i během koronavirové krize v roce 2020. Počet kmenových zaměstnanců vzrostl o 400 zaměstnanců k téměř 30 tisícům celkově.