Odstoupení od smlouvy


1. Právo na odstoupení od smlouvy

1.1. V případě, že zboží anebo služby (zejména kurzy, školení anebo webináře) zakoupil v našem internetovém obchodě spotřebitel, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit do 14 dní ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o kupní smlouvu, pak do 14 dní ode dne převzetí zboží.

1.2. Spotřebitel nemá právo od smlouvy odstoupit v případě, že je předmětem smlouvy poskytování služeb anebo dodání digitálního obsahu, jestliže služby nebo digitální obsah byly spotřebiteli poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objedná-li si spotřebitel službu v termínu, která spadá do 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, platí, že spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby mu společnost DEKRA službu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy poskytla.

1.3. Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nemá podnikatel (na faktuře je uvedeno IČ).

2. Podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

2.1. Právo na odstoupení od smlouvy může spotřebitel uplatnit osobně na adrese sídla prodejce anebo zasláním písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, a to elektronicky na adresu eshop.cz@dekra.com anebo poštou na adresu DEKRA CZ a.s., E-shop, Türkova 1001/9, 149 00 Praha. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde.

2.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy má zákazník povinnost zakoupené zboží nepoškozené, řádně zabalené a včetně veškerého příslušenství vrátit na adresu prodejce uvedenou výše. K vrácenému zboží zákazník přiloží doklad o zakoupeném zboží a oznámení o odstoupení od smlouvy, nezaslal-li ho prodejci elektronicky. Vrátí-li zákazník zboží poškozené anebo nekompletní, má prodejce právo poměrně snížit vrácenou částku kupní ceny o hodnotu znehodnocení vráceného zboží. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

2.3. Cenu zboží, služeb anebo digitálního obsahu sníženou o případné znehodnocení vráceného zboží zašle prodejce na účet zákazníka nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na adresu prodejce.

2.4. Bližší podrobnosti týkající práv spotřebitele včetně práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 8 obchodních podmínek DEKRA CZ a.s. pro nákup v e-shopu, které jsou přístupné zde. V případě jakýchkoli dotazů týkajících objednávky může zákazník kontaktovat prodejce na telefonním čísle 267 288 221 anebo emailem na adrese eshop.cz@dekra.com.