Kurzy / Přeprava dle ADR, RID, IMDG

Přeprava dle ADR, RID, IMDG

Společnost DEKRA se specializuje na problematiku přeprav nebezpečných věcí, zabývá se více než 15 let vzděláváním v daném oboru a disponuje odbornými lektory. Soustavně a dlouhodobě se též zabývá poradenskou činností pro firmy přepravující nebezpečné věci a vývojem softwaru komplexně řešícím problematiku ADR, RID.

Přeprava dle ADR
Nabízíme komplexní školení dle ADR pro řidiče, bezpečnostní poradce i osoby podílející se na přepravě, odborné semináře a konference. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici, připraví Vás na zkoušky, které potřebujete úspěšně složit pro výkon svého povolání. Zároveň Vám nabídneme potřebné odborné publikace. U vybraných kurzů jsme pro Vás připravili online formu opakování pomocí cvičných testů a otázek, které si můžete doma po školení vyzkoušet. Účelem je, abyste si ověřili své znalosti a byli lépe připraveni na zkoušky.
Přeprava dle RID
Poskytujeme komplexní školení dle RID pro bezpečnostní poradce a osoby podílející se na přepravě. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po železnici, připraví Vás na zkoušky, které potřebujete úspěšně složit pro výkon svého povolání. Zároveň Vám nabídneme potřebné odborné publikace.
Seminář IMDG-CODE
Nabízíme seminář zaměřený na problematiku přepravy nebezpečných věcí po moři. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po moři a zároveň Vás upozorní na nejdůležitější rozdíly v rámci kombinované přepravy.