Kurzy / BOZP, PO

BOZP, PO

Školení v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce dle platných legislativních předpisů.

BOZP
Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměřeno na zaměstnance dané společnosti, kteří budou seznámeni s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP v souvislosti s konkrétními riziky, která jsou na jejich pracovišti vyhodnocena.
PO
Školení požární ochrany je zaměřeno na zaměstnance dané společnosti, kteří budou seznámeni s požadavky právních předpisů v oblasti PO v souvislosti se zařazením podle konkrétního požárního nebezpečí.