Internetový obchod / CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI / Značení / Symboly CLP / GHS 09 - životní prostředí / GHS 09_100x100 mm
Obrázek GHS 09_100x100 mm

GHS 09_100x100 mm

skladem
11.00 s DPH
9.09 Kč bez DPH
ks

Výstražné symboly nebezpečnosti GHS nabízíme jako samolepící nálepky, s tenkou svrchní vrstvou, která je laminovaná a zvyšuje tak odolnost.

GHS09

Použije se při klasifikaci nebezpečnosti jako:

  • Aquatic Acute 1
    Nebezpečí pro vodní prostředí – akutní nebezpečí, kategorie 1
  • Aquatic Chronic 1; Aquatic Chronic 2
    Nebezpečí pro vodní prostředí – chronické nebezpečí, kategorie 1, 2