Kurzy / Autoservisy / Řízení spalovacích motorů 1 - ...

Řízení spalovacích motorů 1 - základní úvod do diagnostiky

Absolvováním tohoto 2denního kurzu získá jeho účastník základní, potřebné znalosti z hlediska seřizování a oprav emisních systémů, postupy komunikace s řídící jednotkou systémů a způsob vyhledávání závad pro splnění požadavků § 22, odst. 6, vyhlášky MD ČR č. 211/2018 Sb. ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb.
Úvodní školení diagnostiky sériové i paralelní, praktické využití automobilového osciloskopu a příslušenství. Tento kurz je určen pro kontrolní techniky zaměřené na měření emisí silničních vozidel a mechaniky autoservisů.
Den 1
Školení začíná úvodem do emisní problematiky. Během úvodní části lektor připomene znalosti z elektrotechniky a zaměří se na výuku řízení motoru a jednotlivých průběhů signálu snímačů, které mají vliv na tvorbu směsi. V odpolední části kurzu se zaměříme na systémy pro úpravu spalin, které snižují škodlivé složky výfukových plynů.

V rámci školení se bude podrobně probírat:

 • Škodlivé složky výfukových plynů

 • Řízení spalovacích motorů

  • Palivová soustava, akumulátor, dobíjení a ukostření
  • Napěťové snímače - teplota(chladicí kapaliny, nasávaného vzduchu, paliva, spalin)
   množství nasávaného vzduchu, absolutní tlak v sání, tlak paliva, diferenční tlak
   spalin, potenciometry (škrtící klapky, EGR, ovladače turbodmychadla, plynového
   pedálu)
  • Impulsní snímače - otáčky motoru, poloha vačkové hřídele, recirkulace spalin,
   ovládání turbodmychadla, vstřikovací ventily, regenerační ventil, snímač klepání
 • Readiness kód a doplňkové testy při měření emisí

 • Systémy na úpravu spalin

  • Zážehový motor - katalyzátory a lambda sondy, odvětrání palivové nádrže, sekundární
   vhánění vzduchu, recirkulace spalin filtr pevných částic
  • Vznětový motor - katalyzátor, recirkulace spalin filtr pevných částic, selektivní
   katalytická redukce NOx, zásobníkový katalyzátor NOx, ne-metanové uhlovodíky
 • Diskuze a novinky k problematice měření emisí

Den 2
Druhý den školení začíná úvodem do sériové i paralelní diagnostiky. Během úvodní části lektor připomene znalosti z elektrotechniky a provede praktickou ukázku řízení motoru a jednotlivých průběhů signálů snímačů, které mají vliv na tvorbu směsi.

V rámci praktického měření se zaměříme:

 • Úvod, základy elektrotechniky
 • Sériová diagnostika OBD
 • Nastavení multimetru a automobilového osciloskopu s příslušenstvím
 • Řízení spalovacích motorů
  • Palivová soustava, akumulátor, dobíjení a ukostření
  • Napěťové snímače - teplota(chladicí kapaliny, nasávaného vzduchu, paliva, spalin)
   množství nasávaného vzduchu, absolutní tlak v sání, tlak paliva, diferenční tlak
   spalin, potenciometry (škrtící klapky, EGR, ovladače turbodmychadla, plynového
   pedálu)
  • Impulsní snímače - otáčky motoru, poloha vačkové hřídele, recirkulace spalin,
   ovládání turbodmychadla, vstřikovací ventily, regenerační ventil, snímač klepání
 • Systémy na úpravu spalin
  • Zážehový motor - katalyzátory a lambda sondy, odvětrání palivové nádrže, sekundární
   vhánění vzduchu, recirkulace spalin filtr pevných částic
  • Vznětový motor - katalyzátor, recirkulace spalin filtr pevných částic, selektivní
   katalytická redukce NOx, zásobníkový katalyzátor NOx, ne-metanové uhlovodíky
 • Diskuze k problematice měření emisí

Místo a čas konání kurzu
Organizátorem kurzu je společnost DEKRA CZ a.s..
Celodenní školení probíhá v prostorách školicího střediska DEKRA CZ a.s, Türkova 1001, Praha 4 - Chodovec, nebo v areálu společnosti STK Brno s.r.o., Vídeňská 267/106d, Brno, vchod je z ulice Novomoravanská.
Dekra: https://mapy.cz/zakladni?x=14.4906608&y=50.0382426&z=17&source=addr&id=8949589
STK Brno: https://mapy.cz/zakladni?x=16.6008739&y=49.1460296&z=17&source=addr&id=11498626

Časový rozvrh dvoudenního kurzu je 14 hodin (8:30-9:00 prezence účastníků,
9:00-12:00 přednáška, 12:00-13:00 přestávka na oběd, 13:00-17:00 přednáška.

Aktuální termíny kurzů jsou:
Praha - 13. - 14. 3. 2023
Praha - 4. - 5. 9. 2023
Brno - 19. - 20. 4. 2023
Brno - 12. - 13. 9. 2023

Kdo Vás bude školit?
Lektorem kurzu je diagnostik Ondřej Bek, DiS.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 5.000,00 Kč 1.050,00 Kč 6.050,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Yvona Davidová
yvona.davidova@dekra.com
+420 606 761 431