Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Defenzivní jízda

Defenzivní jízda

Smyslem defenzivní jízdy je naučit řidiče předcházet vzniku krizových situací předvídavým chováním a klidným způsobem jízdy.

Školení defenzivní jízdy se provádí formou teorie a praktického výcviku. Výuka teorie probíhá v učebně pro všechny účastníky kurzu společně. Praktický výcvik je koncipován do dvou praktických jízd s vozidlem v běžném provozu, a to individuálně s každým účastníkem kurzu za přítomnosti lektora. Po absolvování školení dostane zákazník slovní i písemné hodnocení řidiče a certifikát o absolvování kurzu.

Účel kurzu

Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech, se kterými se v silničním provozu pravidelně setkává, jaké nebezpečí může vzniknout od ostatních účastníků silničního provozu a jak přizpůsobit své chování vůči ostatním s maximální bezpečností. Hlavním úkolem je naučit řidiče, aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel jí řešit.

Přínos kurzu

Kurz defenzivní jízdy má za cíl prohloubit znalosti řidičů o chování ostatních účastníků silničního provozu, o jejich reakcích na různé situace v silničním provozu, znalosti pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy, tak aby řidič předešel vzniku krizových situací a snížil rizika spojená s důsledky dopravní nehody.

Defenzivní styl jízdy má zásadní vliv na snížení nehodovosti, resp. snížení nákladů spojených s likvidací škod a problémů při řešení dopravních nehod. Slušný a ohleduplný řidič je vizitkou pro úspěšnou firmu.

Proč DEKRA?

  • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
  • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
  • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
  • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
  • zázemí světového know-how
  • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
  • unikátní výcviková technika

Prerekvizity a nutné vybavení

Podmínkou pro přijetí osoby na školení je platné řidičské oprávnění, případně platná profesní způsobilost a karta řidiče.

Místo konání

Praha
Dekra, Türkova 1001,149 00 Praha 4

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 4.214,88 Kč 885,12 Kč 5.100,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Ing. Matúš Rónai
matus.ronai@dekra.com
+420 725 815 234