Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Driver Assessment

Driver Assessment

„Driver assessment“ se používá jako nezbytná součást hodnocení a výběru řidičů. Jedná se posouzení odborných znalostí, praktických dovedností a předpokladů pro řízení daného typu vozidel. Na závěr je provedeno hodnocení řidičů a případné doporučení jejich dalšího vzdělávání.

Účel kurzu

Účelem je analýza chování řidiče v provozu a následné vyhodnocení jeho schopností a dovedností pro řízení silničních vozidel. Především se jedná o identifikování potenciálně rizikového chování, určení jeho příčin a doporučení následných opatření.

Přínos kurzu

Získání základních informací o osobě řidiče, o jeho předpokladech pro řízení daného typu vozidel. Výsledkem celého hodnocení je profil určující kvalitu řidiče, jeho odborné znalosti a jeho potencionální rizikovosti v provozu pro potřeby zaměstnavatele.

„Driver assessment“ se uplatňuje při výběrových řízení pro práci řidičů, nebo jako podklad pro stanovení způsobu pravidelného vzdělávání řidičů osobních i nákladních vozidel a řidičů autobusů. Často se používá jako nezbytná součást předpokladů pro přidělení služebního vozidla.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Termíny

dle dohody

Místo konání

Kdekoliv po území celé ČR v místě zákazníka.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.000,00 Kč 630,00 Kč 3.630,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Matúš Rónai
  matus.ronai@dekra.com
  +420 725 815 234