Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Hospodárná jízda

Hospodárná jízda

V dnešní době představuje spotřeba pohonných hmot významnou položku provozních nákladů vozidla. Řidič svým přístupem k řízení může tuto položku výrazně ovlivnit. Investice vložené do školení ekonomiky provozu se dopravní společnosti mnohonásobně vrátí.

Školení hospodárných jízd se provádí formou výuky a výcviku. Výuka teorie je zaměřena na všechny faktory ovlivňující hospodárnost provozu a probíhá v učebně pro všechny účastníky kurzu společně. Výcvik je koncipován do dvou praktických jízd s vozidlem v běžném provozu a to individuálně s každým účastníkem kurzu, za přítomnosti lektora a instalované měřicí techniky spotřeby paliva ve vozidle. K vyhodnocení jízd slouží protokol zapsaný instruktorem, naměřené hodnoty a informace o průběhu obou jízd a spotřebě vozidla.

Účel kurzu

Snížení reálné spotřeby paliva. Celkové zlepšení povědomí řidiče o technice vozidla a technice jízdy. Pochopení systémů moderních vozidel, jejich využití při jízdě a následné zvýšení kvality ovládání vozidla.

Přínos kurzu

Školení má za cíl snížit ekonomický dopad na provoz vozidla, zdokonalení řidičských znalostí a dovedností za pomoci měřícího zařízení spotřeby PHM vozidla a jeho vyhodnocení.
Úspora nákladů na palivo až 15 %. Snížení servisních nákladů. Snížení opotřebení pneumatik. Omezení stresových situací řidiče a ostatního personálu. Zkrácení doby jízdy.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Prerekvizity a nutné vybavení

Podmínkou pro přijetí osoby na školení je platné řidičské oprávnění, případně platná profesní způsobilost a karta řidiče do tachografu.

Termíny

dle dohody

Místo konání

Praha
Brno
Olomouc
Ostrava
Vysoké Mýto
Třinec

 • kdekoliv u zákazníka po domluvě

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 4.214,88 Kč 885,12 Kč 5.100,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Jiří Virág
  jiri.virag@dekra.com
  +420 602 586 934