Kurzy / Seminář IMDG-CODE / Seminář IMDG-Code

Seminář IMDG-Code

Námořní přeprava nebezpečných věcí

I když nejsme přímořským státem, jsou z ČR a do ČR převáženy stále větší objemy nákladů kombinovanou dopravou, kdy část dopravy je realizována dopravou námořní. To se týká i nebezpečných věcí. Jednodenní seminář poskytuje informace a základní orientaci v předpisu IMDG CODE. Posluchačům jsou vysvětleny aspekty námořní přepravy nebezpečných věcí klasifikovaných dle IMDG CODE a souvislosti s přepravou nebezpečných věcí po silnici dle dohody ADR.
Seminář je možné absolvovat prezenční nebo online formou.

Účel kurzu

Účelem semináře je poskytnout posluchačům základní informace o postupech odesílání, přijímání nebo dopravě nebezpečných věcí dle IMDG CODE. Výuka poskytuje dostatečný prostor i na dotazy a praktické zkušenosti od účastníků.

Přínos kurzu

Kurz je určen zejména pro účastníky námořní či kombinované přepravy nebezpečných věcí. Mimo výkladu získáte informace doplněné o zkušenosti z praxe, se kterými se setkáme při řešení reálných úkolů. Po skončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Proč DEKRA?

 • disponujeme dlouholetou praxí v oboru
 • studijní materiály vytvořené přímo společností DEKRA CZ a.s.
 • termíny školení v průběhu celého roku
 • možnost zorganizovat školení přímo ve Vaší firmě

Místo konání

Praha
Brno


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.719,01 Kč 780,99 Kč 4.500,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744