Kurzy / Radiační ochrana / Kurz Radiační ochrany - kontro...

Kurz Radiační ochrany - kontrolovaná pásma

Odborná příprava vybraných pracovníků k vykonávání soustavného dohledu při výkonu služeb v kontrolovaných pásmech pracovišť IV. kategorie, podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb.

Účel kurzu

Připravit posluchače ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti před komisí SÚJB (bez této přípravy se nelze k této zkoušce přihlásit).

Přínos kurzu

Jako absolvent kurzu radiační ochrany obdržíte veškeré informace a znalosti potřebné k úspěšnému složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti před komisí SÚJB. Obdržíte veškeré materiály prezentované při výkladu lektora ve formě skript, tudíž se můžete následně na zkoušku připravit dle svých časových možností a ve vlastním tempu.

Prerekvizity a nutné vybavení

Každý účastník kurzu by měl mít u sebe kalkulačku s funkcemi.

Přednášející

Ing. Jiří Filip ─ vedoucí Odd. radiační ochrany ve FN u sv. Anny
MUDr. Hana Žárská ─ emeritní inspektorka SÚJB
RNDr. Zdeněk Rozlívka ─ ředitel Státního ústavu radiační ochrany
RNDr. Čestmír Berčík ─ vedoucí RC SÚJB v Ústí nad Labem
MUDr. Hana Podškubková ─ inspektorka SÚJB, Praha
Ing. Zuzana Pašková, MBA ─ výkonná ředitelka MGP

Místo konání

Praha

V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení v průběhu kurzu a oběd.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 8.400,00 Kč 1.764,00 Kč 10.164,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Matúš Rónai
    matus.ronai@dekra.com
    +420 725 815 234