Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Přesné manévrování vozidlem ve...

Přesné manévrování vozidlem ve stísněném prostoru

Na začátku školení v teoretické části jsou účastníci kurzu krátce seznámeni se základními zásadami přesného manévrování s daným typem vozidla, případně soupravy.

Praktická část probíhá ve vyhrazeném prostoru, kde je vyloučen provoz ostatních vozidel. Zde jsou za použití speciálních pomůcek simulovány různé situace, které řidič v reálném provozu při přesném manévrování s vozidlem řeší. Další úkoly jsou zaměřeny na zlepšení schopností správně odhadovat vzdálenost překážky a rozměry vozidla.

Účel kurzu

Účelem školení je naučit řidiče lépe vnímat prostor kolem vozidla, odhadovat jeho rozměry, správně používat zařízení pro nepřímý výhled, co nejrychleji se adaptovat na neznámý typ vozidla s ohledem na jeho jiné rozměry a konfiguraci podvozku. Přesným ovládáním vozidla prokazuje řidič své profesionální umění, a navíc přispívá ke snižování nákladů na škody způsobené nesprávným manévrováním.

Přínos kurzu

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte dovednosti manévrování a naučíte se lépe ovládat své vozidlo. Budete přesněji odhadovat prostor nutný pro manipulaci s vozidlem a osvojíte si geometrii pohybu daného vozidla. Díky snížení počtu drobných nehod dojde i ke snížení finančních nákladů na opravy.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Místo konání a termíny

dle dohody

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.000,00 Kč 630,00 Kč 3.630,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Jiří Virág
  jiri.virag@dekra.com
  +420 602 586 934