Kurzy / Vzdělávací programy / Nehodou to začíná

Nehodou to začíná

Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15-20 let. Je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Účast všech škol i ostatních zájemců je zdarma. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Účel kurzu

Účelem Nehodou to začíná je snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu s důrazem na slušné chování a vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s riziky v případě jejich pochybení, riziky s užíváním návykových látek a poskytování účinné první pomoci při autonehodě.

Přednášející

 • PhDr. Ivan Douda (prevence drog)
 • Ing. Ondřej Rechner a Martin Bednář, DiS. (dopravní nehody)
 • Mgr. Lukáš Tajčman a Bc. Alan Mejstřík (první pomoc)
 • Jiří Doležal (moderátor)

Účast všech škol i ostatních zájemců je zdarma.

Preventivní opatření k zamezení šíření infekce COVID-19

Z důvodu preventivních opatření kvůli šíření nákazy virem COVID-19 jsme přijali všechna aktuálně platná kritéria MŠMT, MZČR i vládních nařízení a prosíme o vaši součinnost při jejich dodržování. Účastnit se mohou pouze osoby, které nemají nařízenou povinnou karanténu, nepociťují jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 a nejsou si vědomy, že byly v kontaktu s osobou, která je virem COVID-19 nakažená. Organizujte prosím příchod účastníků tak, aby bylo zamezeno jejich mísení, ideálně v časových intervalech po jednotlivých třídách. Mezi třídami v sále budou ponechána volná (neobsazená) místa. Po celou dobu akce jsou návštěvníci přednášky povinni mít roušky (ochrana úst a nosu) a respektovat základní hygienická pravidla (zejména dezinfekce rukou). Děkujeme za pochopení.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Martin Bednář DiS.
  martin.bednar@dekra.com
  +420 601 381 834