Kurzy / Školení řidičů nákladních vozi... / Pracovní režim posádek

Pracovní režim posádek

Kurz seznámí účastníky s nařízením ES 561/2006, dohodou AETR a souvisejícími národními a mezinárodními právními normami. Budou zde vysvětleny všechny používané pojmy, praktická ukázka práce s digitálním a případně i analogovým tachografem na trenažéru či simulátoru.

V případě zájmu je možné v rámci školení přítomným řidičům stáhnout data z jejich digitálních karet s následným vyhodnocením záznamů, upozorněním na případné chyby v obsluze tachografu a porušení nařízení s jejich vysvětlením. Pokud v předstihu před plánovaným kurzem pošlete své dotazy k dané problematice, bude školení zaměřeno na témata, které Vás konkrétně zajímají.

Závěrečný písemný test pro absolventy kurzu vyhodnotí, na jaké nedostatky v dané problematice by se měli do budoucna zaměřit.

V praktické části školení používáme simulátor tachografu spolu s testovací digitální kartou řidiče, díky čemuž se musí postupně zadávat všechny kroky při načítání a dohrávání činností na digitální kartu řidiče. Jednotlivé kroky při práci s testovacím tachografem jsou snímány kamerou a následně promítány projektorem, tak aby byla zajištěna přehlednost i pro o pro ostatní účastníky školení.

Účel kurzu

Komplexní školení je zaměřené na nařízení 561/2006 a související normy na téma „režimy řidičů“
a „obsluha digitálního tachografu“. Znalost jednotlivých režimů práce osádek automobilů. Absolventi budou vědět, co dělat, když dojde k překročení doby řízení či jinému neúmyslnému porušení těchto norem.

Přínos kurzu

Vyznáte se ve všech mezinárodních a národních normách, které se zabývají silniční dopravou začínající nařízením ES 561/2006 a konče nařízení komise (EU) 2016/403 platné od 01.01.2017? Chtěli byste snížit možná rizika při jejich nedodržení? Po absolvování našeho kurzu budete mít náskok a budete připraveni Vy i Vaši řidiči.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Termíny

dle dohody

Místo konání

Praha
Brno
Olomouc
Ostrava
Vysoké Mýto
Třinec

 • kdekoliv u zákazníka po domluvě

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 1.239,67 Kč 260,33 Kč 1.500,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Jiří Virág
  jiri.virag@dekra.com
  +420 602 586 934