Kurzy / Řízení kvality a systém manage... / Přechod z OHSAS 18001:2007 na ...

Přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018

Vzdělávací kurz určený představitelům managementu společnosti, manažerům kvality, manažerům a zaměstnancům zapojených do systému řízení BOZP, interním auditorům a všem, kteří chtějí získat povědomí o změnách normy ISO 45001, nahrazující normu OHSAS 18001.

Účel kurzu

Smyslem kurzu je poskytnout podrobný přehled o ISO 45001:2018 – mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001. Účastníci se seznámí s rozdíly mezi OHSAS 18001 a ISO 45001 a budou moci tak aplikovat tyto změny v jejich organizaci.

Přínos kurzu

Získáte přehled o změnách, které souvisí s přechodem z OHSAS 18001 na normu ISO 45001. Rozšíříte si znalosti o požadavcích nové revize pravidel ISO 45001. Po skončení semináře získáte osvědčení o absolvování semináře.

Obsah kurzu

 • přehled požadavků vydání normy, formální a koncepční změny požadavků normy
 • rady a doporučení z praxe
 • důvody revize ISO 45001
 • významné změny a rozdíly mezi ISO 45001 a OHSAS 18001
 • zavedení pojmu riziko jako dopad nejistot na systém

Kurz je určen

 • představitelům managementu společnosti
 • manažerům kvality
 • manažerům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • interním auditorům
 • všem, kteří chtějí získat povědomí o změnách normy ISO 45001, nahrazující normu OHSAS 18001

Prerekvizity a nutné vybavení

základní přehled o požadavcích normy OHSAS 18001

Místo konání

Praha


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.900,00 Kč 609,00 Kč 3.509,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Klára Zahradníková
  klara.zahradnikova@dekra.com
  +420 267 288 157