Kurzy / Přeprava dle ADR / Školení osob podílejících se n...

Školení osob podílejících se na přepravě ADR, RID

Podle Evropské dohody ADR či dle Řádu RID mají odesilatelé, dopravci i příjemci povinnost zajistit pro veškeré osoby manipulující s nebezpečnými věcmi a podílejícími se na přepravě odpovídající školení. Během jednodenního školení jsou jeho účastníci seznámeni s platnou legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí po silnicích, po železnici či po vnitrozemských vodních cestách.

Školení je možné absolvovat prezenční nebo online formou.

Účel kurzu

Osoby, jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Tento požadavek se vztahuje na osoby, jako jsou například zaměstnanci dopravců nebo odesilatelů, personál provádějící nakládku a vykládku nebezpečných věcí a personál zasilatelských organizací apod.

Přínos kurzu

Přehledným a názorným způsobem získáte veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADR či RID. Školení je vždy přizpůsobeno Vaší pracovní náplni a individuálním potřebám. Toto školení je jednodenní a po jeho skončení obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Proč DEKRA?

 • disponujeme profesionálním týmem lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • studijní materiály vytvořené přímo společností DEKRA CZ a.s.
 • termíny školení dle individuální dohody
 • školíme po celé ČR
 • možnost zorganizovat školení přímo ve Vaší firmě

Místo konání

Klíčany u Prahy
Praha
Liberec
Brno
Olomouc

případně dle dohody

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Přeprava ADR 2.066,12 Kč 433,88 Kč 2.500,00 Kč
Přeprava RID 1.157,02 Kč 242,98 Kč 1.400,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744