Kurzy / Školení řidičů nákladních vozi... / Profesní školení

Profesní školení

Povinností každého profesionálního řidiče na území EU je absolvovat profesní školení dle zákona
č. 247/2000 Sb. ve stanoveném rozsahu a následně absolvovat pravidelné profesní. Během profesního školení je účastníkům školení vysvětlena mimo jiné problematika mezinárodních předpisů vztahujících se k silniční dopravě a problematice logistiky.

Dále je zde zmíněna důležitost a význam hospodárné a defenzivní jízdy.

Školení je prováděno výhradně v námi akreditovaných učebnách. V případě zájmu je možno akreditovat i učebnu přímo u klienta.

Účel kurzu

Účelem kurzu je udržování kvalifikace profesionálních řidičů dle platného zákona.

Přínos kurzu

Seznámení se se změnami a novinkami v pravidlech silničního provozu v tuzemsku a zemích EU. Celkové prohloubení znalostí pravidel silničního provozu. Zvýšení povědomí o bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Popis kurzu

Každý účastník kurzu si může zvolit rozsah školení dle svých možností:
Profesní školení vstupní - základní 140 hodin
Kurz je určený pro držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E nebo D, D+E, který bude využívat řidičské oprávnění k výkonu povolání, tedy za úplatu;

 • pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E od 21 let;
 • pro držitele řidičského oprávnění skupin D, D+E od 23 let.

Profesní školení vstupní – rozšířený rozsah 280 hodin
Kurz je určený pro držitele řidičského oprávnění skupiny C, C+E nebo D, D+E, který bude využívat řidičské oprávnění k výkonu povolání, tedy za úplatu;

 • pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E, který jej bude využívat již od 18 let;
 • pro držitele řidičského oprávnění skupin D, D+E, který jej bude využívat již od 21 let;
  Smyslem školení je získání a prohloubení znalostí.

Obě výše zmiňované školení jsou prováděny prezenční formou výuky v akreditovaném středisku, jsou zakončeny zkouškou z profesní způsobilosti zkušebním komisařem příslušného úřadu.

Vstupní školení je zaměřeno na prohloubení znalostí právních norem působících v silniční dopravě. Dále zde budou objasněny zásady hospodárné a defenzivní jízdy.

Pravidelná školení – každoroční školení
Určena pro řidiče s již platným Průkazem profesní způsobilosti a řidič je povinen absolvovat 35 hodin v průběhu 5 ti let v pravidelných ročních sedmihodinových školeních.
Obsah je možné částečně přizpůsobit požadavkům klienta. Zpravidla jsou jednotlivá školení zaměřena na jednotlivá témata:

 • uložení a zajištění nákladu na vozidle
 • defenzivní a hospodárná jízda (teorie a zásady bezpečné jízdy, vliv pneumatik na bezpečnost, faktory ovlivňující bezpečnost provozu)
 • pracovní režim osádek vozidla, pravidla silničního provozu, dopravní předpisy ostatních států
 • únava a stres management
 • přeprava a manipulace nebezpečnými věcmi dle ADR

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Místo konání a termíny

Školení se lze účastnit v níže vypsaných termínech v uvedených regionech. V případě že potřebujete realizovat školení v jiném termínu nebo v jiné lokalitě, neváhejte nás kontaktovat! Pokusíme se vám vyjít vstříc.

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Pravidelné 7h/os 1.231,40 Kč 258,60 Kč 1.490,00 Kč
Školení 35h/os 4.545,45 Kč 954,55 Kč 5.500,00 Kč
Vstupní 140h/os 35.000,00 Kč 7.350,00 Kč 42.350,00 Kč
Vstupní 280h/os 55.000,00 Kč 11.550,00 Kč 66.550,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744