Kurzy / SCC (Safety Certificate Contra... / Školení SCC (Safety Certificat...

Školení SCC (Safety Certificate Contractors)

Certifikovaný systém řízení BOZP dle standardu SCC je často požadován od subdodavatelů v různých oblastech průmyslu. Nemožnost předložit tento certifikát může představovat pro společnost komplikace a překážky pro vstup podniku v roli subdodavatele do velkých investičních celků.

Společnosti mají vedle možnosti certifikovat svůj vlastní systém řízení v souladu s normou SCC rovněž možnost certifikovat i své zaměstnance nebo klíčové dodavatele. Jednotlivci mohou získat certifikát podle dok. 018 / dok. 017 normativních pravidel SCC, čímž potvrzují znalosti o evropských požadavcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro nezávislý a bezpečný výkon povinností.

Školení SCC představuje možnost proškolení, složení zkoušky a získání certifikátu dle systému SCC pro pracovníky firem z oblastí výstavby a montáže, instalace, strojírenství, dopravy, služeb, elektrotechniky, chemie a petrochemie, které si přejí účinně konkurovat na trhu EU, zejména v Německu, Rakousku, Holandsku, Švýcarsku, Francii a v severských zemích.

Účel kurzu

 • certifikát pro jednotlivce (operativa) podle dokumentu 018 normativních pravidel SCC (verze 2011)
 • certifikát pro jednotlivce (technici) podle dokumentu 017 normativních pravidel SCC (verze 2011)
 • nedílná součást certifikace systému řízení ve společnosti podle normy SCC
 • v oblasti SCC poskytujeme certifikáty s německou akreditací DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)

Přínos kurzu

Získáte rozsáhlé znalosti o systému bezpečnosti podle SCC standardu. Prohloubíte si znalosti legislativy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, seznámíte se s nejčastějšími příčinami pracovních úrazů. Budete obeznámeni s postupy při zacházení s nebezpečnými látkami a bezpečným chováním v rizikovém prostředí. A dále jak používat nářadí a jiné pracovní prostředky a ochranné pracovní pomůcky.

Časová dotace

3 x 8 hodin (24 hodin)+ uznávaná zkouška

Proč DEKRA?

 • individuální přístup s cílem identifikovat potřeby konkrétního klienta
 • zkušení auditoři s profesionálním přístupem
 • dodržovaní etických principů
 • nestranné a nezávislé služby, orientované na cíl
 • důvěryhodné certifikáty uznávané po celém světě
 • budování dlouhodobého partnerského vztahu

Cena

Cena uzavřených kurzů závisí na konkrétním požadavku klienta. Cena otevřených kurzů je uvedena u jednotlivých termínů.

Místo konání

Praha 4
Brno
Chomutov

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Petr Bajtek
  petr.bajtek@dekra.com
  +420 267 288 157