Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Referentské školení

Referentské školení

Referentské školení je určeno pro osoby, jejichž pracovní náplní je mj. řízení služebního vozidla. Školení splňuje požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Referentské školení se provádí formou výuky a je zaměřeno na problematiku bezpečnosti v silniční dopravě, legislativní novinky, techniku moderních automobilů, dopravní nehody, poskytování první pomoci a související předpisy.

Účel kurzu

Splnění legislativních podmínek vzdělávání řidičů referentů. Školení je možné zaměřit na konkrétní problematiku, která souvisí se silniční dopravou, včetně kontroly úrovně znalostí testem.

Přínos kurzu

Zvyšování povědomí řidičů o pravidlech bezpečné jízdy svěřeným služebním vozidlem. Zvýšení úrovně znalostí při používání služebního vozidla: Zásady správné údržby vozidla, řešení pojistných událostí, seznámení se s aktuální technikou vozidel, orientace v zákonech a jejich praktické využití atd.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Místo konání a termíny

dle dohody


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 404,96 Kč 85,04 Kč 490,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Matúš Rónai
  matus.ronai@dekra.com
  +420 725 815 234