Kurzy / SME / SME - prohlubovací kurz - PŘEZ...

SME - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 60 a 61 Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění zákona a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí, formou vydání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických kontrol je omezeno na měření emisí vozidel.

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní kontrolní technik s omezením na měření emisí (dříve mechanik měření emisí) podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí kontrolní technik (dříve mechanik SME) absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka (viz SME - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ)

2. Přezkoušení
závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.
v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!
Kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 10 posluchačů. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Časový rozvrh kurzu

Časový rozvrh přezkoušení bude upřesněn koordinátorem kurzu.
Na úvod proběhne prezence, po prezenci následuje test v délce 45 minut, vyhodnocení testu a předávání žádosti o prodloužení osvědčení a vydání prodloužených, resp. nových osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • kolek v hodnotě 50 Kč (pokud se prodlužuje platné Osvědčení)
 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • originál profesního osvědčení mechanika měření emisí
 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • potvrzení o absolvování kurzu „SME-prohlubovací kurz-ŠKOLENÍ“
 • čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář zde)
 • čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění
  Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.

Držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení se vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

*kopii pověření, které opravňuje společnost DEKRA CZ a.s. organizovat základní kurzy pro STK a SME naleznete zde

 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • nejširší nabídka služeb v daném oboru
 • profesionální přístup k zákazníkům
 • zajištění služeb v termínu a s pomocí vlastních odborníků

Cena

Cena je zahrnuta v ceně kurzu

Místo konání

Praha

Ubytování Praha

Pro účastníky kurzů v Praze nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.

Cena ubytování:
2 lůžkový pokoj Business 1.075,-- Kč/osoba/noc/včetně snídaně
1 lůžkový pokoj Business 1.640,-- Kč/osoba/noc/včetně snídaně

Na recepci hotelu je nutné uhradit poplatek městu ve výši 50,-- Kč/osoba/noc a platba je možná pouze platební kartou.

Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
Mobil: 702 140 643 Ing. Petra Kubů
Telefon: 267 913 445
Adresa: Teplická 604/15, 190 00 Praha 9
http://www.ivanatour.cz

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Yvona Davidová
  yvona.davidova@dekra.com
  +420 606 761 431