Kurzy / SME / SME - základní kurz

SME - základní kurz

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel na základě zákona 56/2001 Sb. v platném znění.
UPOZORNĚNÍ - pokud vlastníte osvědčení kontrolního technika (STK), rozšíření o emise získáte absolvováním STK prohlubovacího kurzu - školení, včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME.

Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za kurz 11.000,00 Kč 2.310,00 Kč 13.310,00 Kč
Správní poplatek MDČR 1.000,00 Kč 0,00 Kč 1.000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 14.310,00 Kč

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní zájemce podmínky pro vydání profesního osvědčení a zajistí si tak možnost vykonávat činnost kontrolního technika s omezením na emise.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka
 2. Praktická a písemná zkouška

Rozsah účasti je 5 dní (2 dny teoretická část kurzu, 1 den praktická část kurzu, 1 den praktická zkouška a 1 den písemná zkouška). Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách DEKRA CZ a.s. v Praze a MOTOR expert, s.r.o. v Přerově.

Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků.

Časový rozvrh kurzu

Praha

1. – 3. den
7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 16:00 výuka
Při prezenci na kurzu je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

Platný OP nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh praktické zkoušky – 1 den

Praha

7:30 – 8.00 prezence, 8:00 – 16:00 praktická zkouška

Při prezenci na praktickou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh písemné zkoušky – 1 den

Praha

7:30 – 8:00 prezence, 8:00 – 16:00 písemná zkouška

Při prezenci na písemnou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

 1. Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti
 2. Platný ŘP pro skupiny vozidel, kterou bude měřit
 3. Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč
 4. Originál dokladu o vzdělání v automobilním směru
 5. Originál dokladu o odborné praxi v autoopravárenství – nejméně 3 roky, délka praxe musí být uvedena datumově
 6. Originál výpisu z Rejstříku trestů, který nebude v den konání zkoušky starší 3 měsíců
 7. Potvrzení o absolvování kurzu
 8. Čestné prohlášení, že jste schopen závěrečnou zkoušku vykonat (obdržíte na kurzu)
 9. Čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění (obdržíte na kurzu)

Cena za kurz

13.310,-- Kč vč. DPH
Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

Disponujeme profesionálním týmem lektorů s dlouholetou praxí v oboru a předepsaným vybavením pro praktickou část kurzu.

Kopii pověření, které opravňuje společnost DEKRA CZ a.s. organizovat základní kurzy pro STK a SME naleznete zde

Místo konání

Türkova 1001, Praha 4 – Chodovec

Ubytování - Praha

Pro účastníky kurzů nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Cena ubytování:
2 lůžkový pokoj Business 1.075,-- Kč/osoba/noc/včetně snídaně
1 lůžkový pokoj Business 1.640,-- Kč/osoba/noc/včetně snídaně

Na recepci hotelu je nutné uhradit poplatek městu ve výši 50,-- Kč/osoba/noc a platba je možná pouze platební kartou.

Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
Mobil: 702 140 643 Ing. Petra Kubů
Telefon: 267 913 445
Adresa: Teplická 604/15, 190 00 Praha 9
http://www.ivanatour.cz

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Yvona Davidová
  yvona.davidova@dekra.com
  +420 606 761 431