Kurzy / STK / STK - prohlubovací kurz - PŘEZ...

STK - prohlubovací kurz - PŘEZKOUŠENÍ

Společnost DEKRA CZ nabízí komplexní systém školení pro kontrolní techniky STK a SME se zaměřením na prohlubovací kurzy STK a SME.

Společnost DEKRA CZ byla jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Jedná se o závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.
Přezkoušení probíhá dle platného zkušebního řádu, který pro tento účel vydává MDČR.

Účel kurzu

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení kontrolního technika a na základě § 61 zákona č. 56/2001Sb. ve znění pozdějších změn potřebují získat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Podle §61 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení, pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

UPOZORNĚNÍ!
Kurz „STK - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Časový rozvrh kurzu

8:00 – 17:00 Podle časového harmonogramu, který bude určen podle počtu přihlášených na daný termín přezkoušení.

 1. Na učebně probíhá prezence přihlášených posluchačů.
  Při prezenci je nutné ke kontrole předložit všechny tyto doklady:

  • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
  • platný řidičský průkaz
  • originál profesního osvědčení kontrolního technika
  • originál výpisu z Rejstříku trestů - v době zkoušky nesmí být starší 3 měsíců (může být vytištěn z Portálu občana)
  • potvrzení o absolvování kurzu „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“
 2. Na učebně probíhá samotný test v délce 75.

 3. Seznámení s výsledky testů.

Od ledna 2024 se budou závěrečné testy vyplňovat elektronicky v systému IS TP, do kterého se lze přihlásit pouze pomocí elektronické Identity občana.

Za prolongaci platného osvědčení je třeba MDČR uhradit správní poplatek 50,- Kč.
Za vydání nového osvědčení je třeba MDČR uhradit správní poplatek 1000,- Kč.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 15 posluchačů.
V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 15-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Cena

Zdarma Pokud jste u naší společnosti absolvoval „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Cena za osobu
414 Kč bez DPH / 500 Kč s DPH

Pokud jste „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ absolvoval u jiné školicí organizace a od této organizace jste obdržel „Potvrzení o jeho absolvování“.

Místo konání

Praha
Ostrava
České Budějovice
Brno

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Markéta Bendíková
  marketa.bendikova@dekra.com
  +420 724 224 229