Kurzy / STK / STK - zdokonalovací kurz kontr...

STK - zdokonalovací kurz kontrolního technika typu K - PŘEZKOUŠENÍ

UPOZORNĚNÍ - Termíny kurzů mohou být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněny.

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení kontrolního technika typu "K" a na základě základě § 25 odst. 4, vyhl č. 341/2014 Sb. v platném znění zákona potřebují získat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika typu "K".

Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní kontrolní technik typu "K" podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení kontrolního technika typu "K".

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí kontrolní technik typu "K" absolvovat:

 1. Teoretická výuka (viz STK - zdokonalovací kurz kontrolního technika typu "K" - ŠKOLENÍ - 2 dny

2. Přezkoušení
závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika typu "K" - 1 den

UPOZORNĚNÍ!
Kurz „STK - zdokonalovací kurz kontrolního technika typu "K" – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika typu "K") můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „STK - zdokonalovací kurz kontrolního technika typu "K" – ŠKOLENÍ“ a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 10 posluchačů. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Časový rozvrh kurzu

Časový rozvrh přezkoušení bude upřesněn koordinátorem kurzu.

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika STK
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika typu "K"
 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • potvrzení o absolvování zdokonalovacího kurzu
 • kolek v hodnotě 50 Kč
 • čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář zde)
 • žádost o prodloužení osvědčení kontrolního technika typu "K"
  Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika.

Platnost osvědčení kontrolního technika typu "K" je 2 roky a technik musí absolvovat zdokonalovací kurz a přezkoušení před uplynutím jeho platnosti.

Platba se provádí bankovním převodem, nejpozději 10 dní před začátkem kurzu.

Proč DEKRA?

 • pověření Ministerstva dopravy ČR (MDČR) zabezpečováním výuky pro stanice měření emisí (SME) zde
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • nejširší nabídka služeb v daném oboru
 • profesionální přístup k zákazníkům
 • zajištění služeb v termínu a s pomocí vlastních odborníků

Cena

Cena za přezkoušení je zahrnuta v ceně kurzu

Místo konání

Praha
DEKRA CZ a.s., Türkova 1001, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Ubytování Praha

Pro účastníky kurzů v Praze nabízíme možnost ubytování u CK IVANATOUR Praha s.r.o. v BEST WESTERN Amedia Praha (5minut pěšky od budovy naší společnosti). Pro ubytování za zvýhodněné ceny informujte CK, že jste posluchači kurzů DEKRA CZ.
Pokud budete mít zájem o ubytování, kontaktujte přímo CK IVANATOUR Praha (minimálně 3 týdny před příjezdem):
Email: ivanatour@ivanatour.cz
Mobil: 702 140 643 (Ing. Petra Kubů)
Telefon: 267 913 445
Adresa: Teplická 604/15, 190 00 Praha 9
http://www.ivanatour.cz

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Yvona Davidová
  yvona.davidova@dekra.com
  +420 606 761 431