Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Stress management

Stress management

Kurz seznamuje řidiče s faktory ovlivňující průběh nehodového děje, s definicí, druhy a příznaky stresu. Řidičům jsou vysvětleny postupy, jak zvýšit svoji odolnost vůči stresu a jaké jsou taktiky vyrovnání se se zátěží. V neposlední řadě jsou probírány řešení důsledků stresu a prevence stresu.

Školení probíhá prezenční formou. Účastníci školení se vyjadřují k lektorem zadaným situacím a problémům.

Účel kurzu

Účelem tohoto školení je seznámení účastníků se zdroji stresu, které na nás během řízení působí, s projevy stresu a následnou únavou. Naučí se způsoby, jak se s ním vyrovnat a jak mu předcházet. Hlavním cílem tohoto kurzu je předejít krizovým situacím a následným nehodám z důvodů stresu.

Přínos kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete lépe zvládat stresové situace během svých cest a tím eliminovat své chyby, díky čemuž zvýšíte jak svoji bezpečnost, tak bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Místo konání a termíny

dle dohody

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 1.600,00 Kč 336,00 Kč 1.936,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Jiří Virág
  jiri.virag@dekra.com
  +420 602 586 934