Kurzy / Obsluha VTZ a plynových zaříze... / Topiči kotlů I. - IV. třídy pr...

Topiči kotlů I. - IV. třídy pro přezkoušení TIČR

Tento kurz představuje přípravu na absolvování zkoušek obsluhy kotlů I. – IV. třídy + TNS + PZ.
Obsahuje jak seznámení s legislativou v teoretické části, tak část praktickou s názornými ukázkami.

Rozsah kurzu se uzpůsobuje dle třídy kotle, zkoušek TNS, zkoušek PZ (několik dní – měsíců)a je veden prezenční formou.

Přínos kurzu

Cílem kurzu je získání odborných znalostí a dovedností pro úspěšné absolvování zkoušek u TIČR.

Cena

Cena závisí na rozsahu školení, počtu osob a konkrétním požadavku klienta.

Místo konání a termíny

U zákazníka na základě domluvy.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Zdeněk Novotný
    zdenek.novotny@dekra.com
    +420 727 982 856