Kurzy / Přeprava dle ADR / Rozšiřovací školení bezpečnost...

Rozšiřovací školení bezpečnostních poradců z ADR na RID

Třídenní prezenční kurz zahrnuje jednotlivé oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí. Školením účastník získá podrobnou orientaci v Řádu RID. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každému posluchači rádi zajistíme Řád RID, který je nutný pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců RID uchazeč skládá u Ministerstva dopravy, kde je potřeba se individuálně přihlásit.

Školení probíhá formou webináře, závěrečné zkoušky pak prezenční formou.

Účel kurzu

Školení je určeno zájemcům, kteří již jsou bezpečnostními poradci dle Dohody ADR a budou vykonávat funkci bezpečnostního poradce také podle oddílu 1.8.3 RID. Mohou být jmenováni u svého zaměstnavatele, nebo mohou svoji získanou odbornost uplatnit externě u firem, které nemají funkci bezpečnostního poradce zajištěnou vlastním zaměstnancem. Účelem školení je získání znalostí v oblasti klasifikace, balení, označování, odesílaní, manipulace a přepravy nebezpečných věcí, v souladu s národní legislativou a Řádem RID.

Přínos kurzu

Získáte dostatečnou orientaci v řádu RID, která je nezbytná pro zdárné absolvování zkoušky i pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po skončení kurzu obdržíte potvrzení o jeho absolvování, což je jedna z podmínek pro podání přihlášky ke zkoušce.

Proč DEKRA?

 • dlouholetá praxe v oboru
 • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
 • studijní materiály vytvořené přímo společností DEKRA
 • termíny školení v průběhu celého roku

Místo konání

Praha

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 9.917,36 Kč 2.082,64 Kč 12.000,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744