Kurzy / Školení řidičů nákladních vozi... / Zajištění a uložení nákladu na...

Zajištění a uložení nákladu na nákladních vozidlech

Bezpečná přeprava nákladu vyžaduje nejen praktické znalosti, ale i znalosti z oblasti legislativy a technických norem včetně výpočtů způsobu použití a počtu zajišťovacích prostředků.

Toto odborné školení se zabývá jedním z nejdůležitějších a zároveň nejproblematičtějších článků přepravního procesu. Školení vychází z platných zákonů a norem platných v ČR i na území EU. Podklady čerpáme nejen od naší mateřské firmy DEKRA v Německu, ale i vzájemnou spoluprací s českou i německou Policií a Spolkovým úřadem pro nákladní dopravu (BAG).

Školení je jednodenní či dvoudenní (rozsah se stanoví dle domluvy), přičemž vždy obsahuje jak teoretickou část, tak praktický výcvik a ověření znalostí získaných z teorie. Praktickou část školení je možné zaměřit na konkrétní druhy nákladu a provádět ji jako simulaci s prázdnými obaly, případně na naložených vozidlech či během reálné nakládky přímo na pracovišti.

Účel kurzu

Dozvíte se více o právních předpisech, technických normách, odpovědnosti za zajištění nákladu, o vozidlových nástavbách, zajišťovacích prostředcích a výpočtech jejich použití, o dopravních nehodách způsobených nesprávným zajištěním nákladu.

Přínos kurzu

Kromě dodržování legislativy zvýšíte bezpečnost Vašich řidičů a přispějete ke zvýšení bezpečnosti na cestách. Ušetříte náklady vzniklé zbytečným nebo špatným zajištěním nákladu.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Místo konání a termíny

dle dohody

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu/1 den 3.100,00 Kč 651,00 Kč 3.751,00 Kč
Cena za osobu/2 dny 4.900,00 Kč 1.029,00 Kč 5.929,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Jiří Virág
  jiri.virag@dekra.com
  +420 602 586 934