Kurzy / STK / STK - základní kurz

STK - základní kurz

Zabýváme se oblastí výuky a výcviku techniků STK již od roku 1979, kdy začala vznikat síť stanic technické kontroly v České republice. Do dnešních dnů vyškolila naše společnost více jak tisíc techniků pro cca 300 stanic, které jsou rozmístěny po celé republice. Z tohoto počtu je více jak 260 stanic našimi smluvními partnery.

Kopii pověření, které opravňuje společnost DEKRA CZ a.s. organizovat základní kurzy pro STK a SME naleznete zde

Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za kurz 33.000,00 Kč 6.930,00 Kč 39.930,00 Kč
Správní poplatek MDČR 1.000,00 Kč 0,00 Kč 1.000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 40.930,00 Kč

Účel kurzu

Základní kurz pro kontrolní techniky STK je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika a pracovat jako kontrolní technik, zástupce vedoucího nebo vedoucí v některé ze stanic technické kontroly.

Průběh kurzu

1.- 4. týden – teoretická část
Teoretická část má formu přednášek na učebně, vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky 5 a 10 minut. Vyučování začíná v 7.30 hod, rozvrh obsahuje denně 8 – 10 vyučovacích hodin. Přestávka na oběd 1 hodina.

5.- 6. týden – praktická část
V dalších dvou týdnech budou posluchači rozděleni do dvou skupin, první skupina bude pokračovat v praxi na kontrolních linkách STK Chodovec, druhá skupina se vrací do svého bydliště a praktickou výuku absolvuje v následujícím týdnu. Součástí kurzu jsou závěrečné zkoušky, které se konají po ukončení teoretické a praktické výuky.

Učební osnova – vyhláška č. 211/2018 Sb. - příloha č. 14 zde

Podmínky pro získání profesního osvědčení kontrolního technika STK

Uchazeč o zařazení do základního kurzu musí splňovat:

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let
 • další požadavky v §60 - 62 zák. 56/2001 Sb. zde

  K podání závazné elektronické přihlášky si připravte tyto údaje a soubory:

  Osobní a kontaktní údaje posluchače
  Údaje o STK (pokud hlásí posluchače STK)
  Údaje o provozovateli STK (pokud hlásí posluchače STK)
  Soubory ve formátu JPG, PDF, DOC a DOCX:

 • doklad o dosaženém vzdělání
 • potvrzení o délce praxe v autoopravárenství
 • kopie občanského průkazu
 • kopie řidičského oprávnění
 • výpis z trestního rejstříku
  V den zkoušky nesmí být výpis z trestního rejstříku starší než tři měsíce. Pokud podáváte přihlášku dříve, výpis z trestního rejstříku pošlete dodatečně na email: marketa.bendikova@dekra.com

Upozornění Ministerstva dopravy pro účastníky základního kurzu

V souladu s ustanovením §2 a položky 22 b přílohy zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní poplatky) Vám sdělujeme, že každý účastník kurzu kontrolního technika STK je povinen uhradit poplatek za vydání OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel ve výši 1 000 Kč vydávané Ministerstvem dopravy.

Prerekvizity a doporučené vybavení

Poznámkový blok A4, psací potřeby, kalkulačka, pravítko, samolepící barevné bločky.
Pracovní oděv a pevnou pracovní obuv pro práci na linkách při praktické výuce.
Každý posluchač musí mít založenou elektronickou Identitu občana, doporučujeme její zřízení před nástupem na kurz.

Místo konání

Praha

Ubytování

Pro účastníky kurzů nabízíme možnost ubytování, které zajišťuje CK IVANATOUR Praha s.r.o. v AMEDIA EXPRESS Praha (5 minut pěšky od budovy naší společnosti). Ubytování objednávejte v elektronické přihlášce na kurz.

UPOZORNĚNÍ – objednávka ubytování je závazná a lze ji bezplatně zrušit nejpozději 7 dní před nástupem. V případě zrušení objednávky 6 a méně dní před příjezdem nebo nedojezdu je CK nucena účtovat storno poplatek v ceně první noci ubytování.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Soubory ke stažení

  Kontakty

  Markéta Bendíková
  marketa.bendikova@dekra.com
  +420 724 224 229